Ret emner ind til nettet

Sporområdet indeholder et net, som hjælper dig med at justere områder, automationspunkter og andre emner med tidsenhederne på linealen. Når du udfører en af følgende handlinger, og Ret ind til net er slået til, flyttes emnerne til den næste position på nettet:

  • Flytter og ændrer størrelse på områder

  • Flytter afspilningsmærket

  • Justerer cyklusområdet

  • Trækker sløjfer til sporområdet

  • Flytter automationspunkter på automationskurver

Netværdien afhænger af den aktuelle zoomindstilling.

Slå nettet i sporområdet til eller fra

  • Vælg Rediger > Ret ind til net.