Oversigt over arrangement

I sporområdet i midten af GarageBand-vinduet arrangerer du områder for at opbygge projektet. Sporområdet viser en visuel repræsentation af tiden fra venstre mod højre. Du opbygger dit projekt ved at arrangere områder i rækker kaldet spor, som går fra begyndelsen til slutningen af sporområdet.

Øverst i sporområdet viser linealen tidsenheder i musikalsk format (takter og slag) eller i almindeligt tidsformat (minutter og sekunder). Du kan anbringe områder med linealen, rette områder og andre emner ind efter nettet for at justere dem præcist efter takter, slag eller andre (tids)enheder og bruge hjælpelinjer til at justere dem efter andre emner i sporområdet.

Figur. Sporområdet med spor, områder, afspilningsmærket og linealen

Afspilningsmærket går fra toppen til bunden af sporområdet og flyttes, når projektet afspilles, så det viser det sted, der afspilles i projektet. Øverst på afspilningsmærket er der en trekant, som du kan trække for at flytte afspilningsmærket til et andet sted i projektet.

Du kan rulle for at se en anden del af projektet, zoome ind, så du kan redigere mere præcist, eller zoome ud for at se mere af projektet.

Du kan også føje arrangementmærker til et projekt og bruge dem til at organisere projektet i sektioner. Der findes oplysninger om brug af arrangementmærker i Tilføj arrangementmærker og Rediger arrangementmærker.