Vælg områder i sporområdet

Før du kan udføre visse typer redigering i områder, skal du vælge områderne. Du kan vælge et eller flere områder, vælge områder på forskellige spor og hurtigt vælge områder, hvor lyden er slået fra, overlappede områder eller områder, der opfylder andre kriterier. Valgte områder er lysere end områder, der ikke er valgt, i sporområdet.

Vælg et område

  • Klik på området i sporområdet.

Vælg flere områder

Gør et af følgende:

  • Hold Skiftetasten nede, mens du klikker på områderne i sporområdet.

  • Træk omkring områderne, så de er omsluttet af rammen.

Vælg alle områder på et spor

  • Klik i sporoverskriften.

Vælg alle områder i et projekt

  • Vælg Rediger > Vælg > Alt (eller tryk på Kommando-A).