Skift størrelse på områder i sporområdet

Du kan afkorte både lyd- og MIDI-områder, så det kun er en del af et område, der afspilles. Du kan forlænge MIDI-områder og tilføje stilhed i begyndelsen eller slutningen af et område.

Skift størrelse på et område

  1. Flyt markøren over områdets nederste højre kant.

  2. Når markøren til størrelsesændring vises, skal du trække området for at afkorte eller forlænge det.

    Figur. Markør til størrelsesændring på højre kant af et område