Sæt områder sammen i sporområdet

Du kan sætte lydområder, der ikke er transponeret, og MIDI-områder sammen. Områder fra Apple Loops og lydområder, der er blevet transponeret, kan ikke sammensættes.

Før lydområder kan sættes sammen, skal de ligge ved siden af hinanden på samme spor. Hvis du sammensætter segmenter af komprimerede lydarkiver, konverteres arkiverne til AIFF-format. Lydområder ødelægges ikke, når de sammensættes. GarageBand opretter et nyt lydarkiv med de sammensatte områder (et såkaldt mixdown), som erstatter de originale områder.

Sæt et eller flere områder sammen

  • Vælg områderne, og vælg derefter Rediger > Sæt områder sammen.

MIDI-områder skal ligge på samme spor eller på spor ved siden af hinanden. Når du sammensætter MIDI-områder, får området samme navn (og spor) som det første originale område. Hvis områdeparametrene Transponering, Anslagsfølsomhed og Dynamik er forskellige til de valgte områder, normaliseres de, før områderne sammensættes. (Det betyder, at alle parameterværdierne skrives som data til hvert område. Parametrene til det sammensatte MIDI-område indstilles alle til standardværdien – neutrale.