Klip, kopier og indsæt områder i sporområdet

Du kan klippe eller kopiere områder i sporområdet og indsætte dem et andet sted. Du kan også indsætte et kopieret område på samme tidsposition, så du hurtigt kan dublere området og bruge det på et andet spor.

Klip et område

  • Vælg området, og vælg Rediger > Klip (eller tryk på Kommando-X).

Kopier et område

Gør et af følgende:

  • Vælg området i sporområdet, og vælg Rediger > Kopier (eller tryk på Kommando-C).

  • Alternativ-træk området.

Når du kopierer et lydområde, beholder det nye område originalens navn med tilføjelse af et tal. Hvis du f.eks. har et område, der hedder MinSløjfe, hedder den første kopi MinSløjfe.1, den anden MinSløjfe.2, og så fremdeles.

Indsæt området

  • Flyt afspilningsmærket til det sted i sporområdet, hvor området skal begynde, og vælg derefter Rediger > Sæt ind (eller tryk på Kommando-V).