Del områder i sporområdet

Du kan opdele et område i sporområdet og bruge de opdelte segmenter af området forskellige steder.

Når du opdeler et MIDI-område, forkortes alle noder til det sted, hvor området deles. Hvis noder i et opdelt MIDI-område overlapper andre noder med mere end 1/16 node, vises der en dialog, hvor du bliver spurgt, om du vil beholde, forkorte eller dele noderne.

Opdel områder ved afspilningsmærkets position

  1. Vælg det eller de områder, du vil opdele, i sporområdet.

  2. Flyt afspilningsmærket over det sted, hvor du vil opdele områderne, og vælg Rediger > Opdel områder ved afspilningsmærke.

    Det valgte område opdeles i to områder ved afspilningsmærkets position. Det er kun det valgte område, som opdeles, selvom et område på et andet spor også befinder sig under afspilningsmærket. Hvis der er valgt flere områder under afspilningsmærket, opdeles de alle.

    Figur. Afspilningsmærke over det valgte område, som er klar til at blive opdelt.