Anbring emner vha. hjælpelinjer

Hjælpelinjer vises, når kanterne på et område, som du flytter, er justeret med et andet område i sporområdet, og når de automationspunkter, som du flytter, er justeret med andre emner på tidslinjen. De gule hjælpelinjer vises kortvarigt, når kanten på området eller automationspunktet er justeret med andre emner på tidslinjen.

Du kan slå hjælpelinjer til og fra. Når du slår hjælpelinjer til, bliver funktionen Ret ind også slået til, hvis den er slået fra. Når det emne, du flytter, er tæt på en hjælpelinje, bliver det “rettet ind” i forhold til hjælpelinjen.

Slå hjælpelinjer til og fra

  • Vælg Rediger > Hjælpelinjer.

    Figur. Sporområdet med et område, der bruger hjælpelinjer.

    Når du slår hjælpelinjer til, vises de, når et område, du flytter, rettes ind efter et andet område i sporområdet.