Oversigt
over arrangement I sporområdet i midten af GarageBand-vinduet arrangerer du områder for at opbygge projektet.…

Anbring emner vha. linealen
Linealen løber vandret langs toppen af sporområdet. I projekter, der er indstillet til at bruge…

Anbring emner vha. hjælpelinjer
Hjælpelinjer vises, når kanterne på et område, som du flytter, er justeret med et andet…

Ret emner ind til nettet
Sporområdet indeholder et net, som hjælper dig med at justere områder, automationspunkter og andre emner…

Arranger områder i sporområdet