Hvad betyder det at mikse?

Når du mikser et projekt, justerer du de forskellige dele i forhold til hinanden og sætter dem sammen til en helhed. Du kan også føje effekter til spor – inklusive mastersporet – for at ændre deres lyd og bruge automation til at oprette dynamiske ændringer i projektet.

Når du mikser, skal du typisk gøre følgende:

  • Indstille sporenes lydstyrkeniveauer for at balancere de forskellige instrumenter, så intet er skjult, og så de vigtigste dele fremstår tydeligt i mikset.

  • Indstille spors panoreringsposition for at anbringe instrumenterne i stereofeltet. Normalt skal de vigtigste spor (som regel forgrundsvokaler og soloinstrumenter, trommer og bas) anbringes i centrum af mikset og de øvrige spor (rytmeinstrumenter og instrumenter, der dublerer melodien) i siderne. Generelt skal det meste af mikset være tæt på centrum, og sporene bør kun panoreres langt ud til siderne, hvis du vil opnå en speciel effekt.

  • Tilføje og justere effekter for at farve lyden på et spor eller i hele projektet. Du kan bruge effekter af flere forskellige årsager. Equalizer og komprimering bruges typisk til at fremhæve visse spor eller instrumenter i mikset. Rumklang bruges til at tilføje en fornemmelse af lydligt rum, mens effekter som flanger-, phaser- og autotune-filtre bruges til at give hvert spor eller instrument en speciel karakter. Fordi effekter er så alsidige, kan du afprøve forskellige effekter og forindstillinger for at finde dem, du bedst kan lide, og redigere forindstillinger af effekter, du synes er interessante, for at finjustere lyden, så den bedre passer til din smag.

  • Opret lydstyrkeændringer vha. automationskurver på et enkelt spor eller mastersporet for at føje drama og spænding til et projekt. Automation kan også bruges til at fremhæve visse spor på et bestemt tidspunkt, til at ændre effektindstillinger i forskellige dele af projektet for at ændre deres lyd og til at ændre hele projektets tempo og tonehøjde.

  • Når du mikser, kan du effektivisere og forenkle arbejdsgangen ved at slå lyden fra på spor og vælge spor som solospor.