Vis automationskurver til spor

Før du kan føje automationspunkter til et spors automationskurver, skal du sørge for, at sporets kurver vises. Automationskurver vises oven på lyd- og MIDI-områder på sporet i hele projektets længde. Automation vises med farvede kurver og punkter.

Figur. Automation slået til i sporområdet.

Når du viser sporets kurver, kan du vælge, hvilken parameter du vil arbejde med: Udtoning af lydstyrke, panorering eller evt. parametre til tilføjede effekter eller tilgængelige Smart Controls. Du kan arbejde med flere parametre på det samme spor.

Mastersporet har automationskurver, som du kan bruge til at automatisere lydstyrke og panorering i hele projektet. Du kan også automatisere effektindstillinger til mastersporet vha. mastersporets automationskurver. Hvis du vil se og redigere automationskurver i hele projektet, skal du vise mastersporet.

Vis automationskurver til et spor

 1. Gør et af følgende:

  • Vælg Miks > Vis automation (eller tryk på A).

  • Klik på knappen Automation Knappen Automation på menulinjen i sporområdet.

  Knappen Automation Knappen Automation og lokalmenuen Automationsparameter vises i alle sporoverskrifterne. Du kan vælge den parameter, du vil automatisere – udtoning af lydstyrke, panorering eller evt. parametre til tilføjede effekter eller tilgængelige Smart Controls – på lokalmenuen Automationsparameter.

  Figur. Knappen Sporautomation og lokalmenuen Automationsparameter i en sporoverskrift.
 2. Klik på knappen Sporautomation Knappen Automation i sporoverskriften.

  Evt. eksisterende automation vises på sporet.

Slå automationskurver til eller fra på individuelle spor

 • Klik på knappen Sporautomation Knappen Sporautomation i sporoverskriften.

Når du slår automationskurver fra, slettes de ikke, men skjules.

Vælg den parameter, du vil automatisere

 • Vælg en parameter på lokalmenuen Automationsparameter i sporoverskriften.

  Figur. Den åbne lokalmenu Automationsparameter.

Lydstyrke og panorering vises på lokalmenuen sammen med parametre til tilføjede effekter og evt. tilgængelige Smart Controls.