Vælg, kopier, flyt og slet automation

Når du har oprettet automationspunkter og kurver, kan du nemt ændre indstillingerne, så de opfylder dine behov. Du kan kopiere automation inden for et spor eller mellem spor og flytte automation inden for et spor. Når du flytter et område, kan du vælge, om evt. eksisterende automation skal flyttes med det. Når du sletter automation, kan du slette individuelle eller flere automationspunkter.

Vælg automation

 • Du vælger et automationspunkt på følgende måde: Klik på den.

 • Du føjer automationspunkter til eller fjerner dem fra det valgte på følgende måde: Skift-klik på de punkter, du vil tilføje eller fjerne.

 • Du vælger et udsnit af automationspunkter ved siden af hinanden på følgende måde: Træk i baggrunden af automationssporet.

Kopier automation inden for et spor

 • Vælg de punkter eller kurver, du vil kopiere, og Alternativ-træk det valgte til et andet sted på sporet.

Alle eksisterende punkter på den valgte placering slettes.

Kopier automation mellem spor

 1. Hold Skift nede, mens du trækker, for at vælge inden for automationsområdet.

 2. Vælg Rediger > Kopier (eller tryk på Kommando-C).

 3. Vælg det spor, du vil kopiere automationen til.

 4. Vælg Rediger > Sæt ind (eller tryk på Kommando-V).

Flyt eller kopier et område sammen med dets automation

 • Vælg Miks > Flyt automation med områder.

Når du herefter flytter eller kopierer et område, bliver automationspunkterne sammen med det.

Slet et enkelt automationspunkt

Gør et af følgende:

 • Dobbeltklik på automationspunktet.

 • Vælg automationspunktet, og tryk på Slettetasten.

Slet flere automationspunkter

Gør et af følgende:

 • Vælg flere automationspunkter, og tryk på Slettetasten.

  Vigtigt: Sørg for, at der ikke er valgt nogen områder – ellers slettes de også.

 • Vælg Miks > Slet al automation på det valgte spor.