Tilføj og juster automationspunkter

Hvis du vil kunne ændre lydstyrke, panorering og effektindstillinger senere, kan du føje automationspunkter til et spors automationskurve forskellige steder og derefter justere automationspunkterne, så indstillingens værdi ændres. Du kan justere automationspunkter ved at flytte dem op eller ned til en ny værdi eller til venstre eller højre til et nyt sted på tidslinjen. Numeriske værdier vises sammen med hvert automationspunkt.

Figur. Kontrolpunkter til lydstyrkeautomation.

Bemærk: Du kan bruge MIDI Draw i Klaverrulleværktøj til at automatisere Smart Controls-begivenheder efter område.

Føj et eller flere automationspunkter til en automationskurve

  • Du føjer et automationspunkt til en tom automationskurve på følgende måde: Klik et tilfældigt sted på automationssporet.

    Denne handling tilføjer et automationspunkt ved projektets startposition med den aktuelle udtoningsværdi.

  • Du føjer et automationspunkt til en eksisterende automationskurve på følgende måde: Klik på automationskurven, eller dobbeltklik i et tomt område på automationssporet.

    Der tilføjes et animationspunkt på det sted, hvor du klikker.

Juster automationspunkter

  • Du flytter et automationspunkt på følgende måde: Træk det op eller ned.

  • Du flytter et automationspunkt til et andet sted på tidslinjen på følgende måde: Træk det til venstre eller højre. Brug linealen til at sikre, at automationspunktet passer til et slag eller en takt.