Vis automationskurver til spor
Før du kan føje automationspunkter til et spors automationskurver, skal du sørge for, at sporets…

Tilføj og juster automationspunkter
Hvis du vil kunne ændre lydstyrke, panorering og effektindstillinger senere, kan du føje automationspunkter til…

Vælg, kopier, flyt og slet automation
Når du har oprettet automationspunkter og kurver, kan du nemt ændre indstillingerne, så de opfylder…