Se helsides notation

Du kan se notationen til en lektion i en oversigt på fuld skærm med to sider ligesom et nodehæfte eller to nodeark ved siden af hinanden. I en guitarlektion viser oversigten på fuld skærm standardnotation og tablatur; i en klaverlektion viser den både diskant- og basnøglen.

Når lektionen afspilles, skifter siderne automatisk. Når afspilningsmærket når slutningen af den venstre side, flyttes den højre side til venstre, og der vises en ny side til højre.

Slå notation på fuld skærm til

  • Klik på knappen Notationsoversigt i øverste højre hjørne af lektionsvinduet, og vælg Hele siden på lokalmenuen.

    Figur. Vælg Hele siden på lokalmenuen Notation

    Når du vælger notation på hele siden, skjules videoområdet og det animerede gribebræt eller klaviatur. Kontrollinjen og knapperne Indstil, Miks og Stem er stadig tilgængelige. Notation på hele siden er kun tilgængelig i kapitlerne Spil og Øvelse i en lektion, ikke i kapitlet Lær.

Skift side, når afspilningen er stoppet

  • Klik på venstre- eller højrepilen ved siden af oversigten på hele siden.

    Figur. Musiknotation på en hel side