Øv dig på guitarakkorder

Lær at spille indeholder en akkordtræner, som du kan bruge til at øve dig på guitarakkorder. I akkordtræneren er akkorderne grupperet efter dur og mol, og efter om de er åbne akkorder eller barréakkorder. Du kan vælge den type akkorder, du vil øve dig på.

Når du vælger en akkordtype, vises der akkorder i vinduet. Hvis du spiller den første akkord rigtigt, vises der endnu en akkord til højre. Du kan øve dig på akkorderne i den viste rækkefølge eller vælge en bestemt akkord, du vil øve dig på. Fingersætningen til den aktuelle akkord vises også på det animerede gribebræt.

Bemærk: Før du begynder at spille, skal du sørge for, at guitaren er stemt. Ustemte toner og akkorder betragtes som fejl. Hvis du spiller på en elektrisk guitar, skal du også sørge for, at guitarens lydstyrke ikke er så høj, at der opstår klipning. Klippede toner betragtes som fejl.

Åbn akkordtræneren

 1. Vælg Arkiv > Ny.

 2. Klik på Lær at spille i Projektvælger.

 3. Dobbeltklik på Akkordtræner.

  Figur. Projektvælgeren, hvor akkordtræneren er valgt
 4. Vælg den type akkord, du vil øve dig på, på lokalmenuen Akkordtræner i øverste venstre hjørne af vinduet.

  Figur. Lokalmenuen Akkordtræner

  Akkorderne til den valgte type vises i vinduet. Fingersætningen til den aktuelle akkord vises også på det animerede gribebræt.

Øv dig på akkorder med akkordtræneren

 • Spil den aktuelle akkord som vist i akkordtræneren.

  Figur. Akkordtræneren med akkorder, du kan øve dig på

  Hvis du spiller den aktuelle akkord rigtigt, fremhæves den med grønt, og der vises endnu en akkord til højre. Præstationsmåleren, som findes i venstre side af kontrollinjen, viser, hvor lang tid du har til at spille akkorderne i den aktuelle sekvens.

 • Du starter sekvensen forfra igen ved at klikke på knappen “Gå til begyndelsen” på kontrollinjen.

Vælg en bestemt akkord at øve

 • Klik på akkordens navn i rækken over kontrollinjen.

  Figur. Akkordtræneren med akkorder, du kan øve dig på

Stop den aktuelle sekvens

 • Klik på knappen “Gå til begyndelsen” (med trekanten, der peger mod venstre) på kontrollinjen.

Slut akkordtræneren

 • Klik på det lille “x” i den grå cirkel i øverste venstre hjørne af vinduet.

  Når du slutter akkordtræneren, vender du tilbage til projektvælgeren. Fra projektvælgeren kan du åbne en lektion eller et GarageBand-projekt.