Gør en lektion langsommere

Når du spiller med en lektion, kan du nedsætte hastigheden for at lære en vanskelig passage. Du kan nedsætte hastigheden på lektionen til halvdelen af den originale hastighed og derefter gradvist øge den, mens du øver dig på passagen, indtil du kan spille den med normal hastighed.

Juster hastigheden på en lektion

  1. Træk mærket Hastighed på kontrollinjen til venstre for at nedsætte lektionens hastighed.

    Figur. Hastighedsmærke
  2. Klik på knappen Afspil for at starte lektionen.

  3. Du øger hastigheden ved at trække mærket til højre.

    Du kan ændre hastigheden på en lektion, mens lektionen spiller, eller når den er stoppet. Når en lektion afspilles ved en lavere hastighed, kan du ikke høre lærerens stemme.