Afspil en lektion

Du kan lære at spille på guitar eller keyboard ved at følge de guitar- og klaverlektioner, der følger med GarageBand. Du kan hente flere lektioner og købe lektioner fra kunstnere med sange, som kunstnerne selv lærer dig at spille. Du kan vælge og åbne lektioner i projektvælgeren.

Hver lektion indeholder følgende:

 • Kapitlet Lær, hvor læreren giver instruktioner til, hvordan du skal spille sangen, inklusive stemning og teknikker.

 • Kapitlet Spil, hvor du kan spille hele sangen uden instruktioner eller øve dig i enkelte afsnit.

 • Nogle lektioner indeholder kapitlet Øvelse, hvor du kan gennemføre bestemte øvelser og øve dig på riffs og andre teknikker.

 • Lektioner fra kunstnere indeholder kapitlet Story med baggrundsoplysninger om sangen eller kunstneren.

Nogle lektioner indeholder underkapitler med f.eks. enkle eller avancerede alternative versioner af lektionen.

Åbne en Lær at spille-lektion

 1. Vælg Arkiv > Ny.

 2. Klik på Lær at spille i Projektvælger.

  Øverst i projektvælgeren findes der knapper, som du bruger til at vise guitarlektioner, klaverlektioner eller lektioner fra kunstnere. Lektioner af den valgte type vises i hovedområdet i projektvælgeren. Når projektvælgeren åbnes, vises der som standard guitarlektioner.

 3. Klik på knappen til den type projekt, du vil se.

  De tilgængelige lektioner vises i hovedområdet i projektvælgeren. Din projektvælger ser evt. anderledes ud end den, der vises nedenfor, afhængigt af hvilke lektioner du har hentet til computeren.

  Figur. Vælg en Lær at spille-lektion i projektvælgeren
 4. Vælg en lektion, og klik på Vælg (eller dobbeltklik på lektionen).

  Lektionen åbnes på fuld skærm.

  Figur. Oversigt over lektionen Lær at spille

  Når du åbner en lektion, vises der videoinstruktioner og et animeret gribebræt (til guitarlektioner) eller klaviatur (til klaverlektioner) i den øverste og nederste del af lektionsvinduet. Mens lektionen afspilles, vises der akkorder, noder og anden notation i midten af vinduet. Nederst i vinduet er der en kontrollinje med knapper til afspilning, lydstyrke m.m.

Afspil lektionen

 • Klik på knappen Afspil (med en trekant, der peger til højre) på kontrollinjen, eller tryk på mellemrumstasten.

  Figur. Knappen Afspil

Vælg et kapitel, der skal afspilles

Du vælger kapitlet eller underkapitlet i venstre side af videoområdet. Hvis kapiteltitlerne ikke vises, skal du flytte markøren over den venstre kant af videoen.

Figur. Vælg et kapitel til en lektion
 1. Gør et af følgende:

  • Klik på Lær for at se og høre de første instruktioner til lektionen.

  • Klik på Spil for at øve dig på sangen sammen med videoen.

  • Hvis lektionen indeholder kapitlet Øvelse, skal du klikke på Øvelse for at øve dig på bestemte teknikker, som beskrives i lektionen.

  • Hvis lektionen indeholder underkapitler som f.eks. enkle og avancerede instruktioner, skal du klikke på det underkapitel, du vil se.

  • I en lektion fra en kunstner skal du klikke på Story (Historie), hvis du vil vide mere om sangen eller kunstneren.

 2. Klik på knappen Afspil på kontrollinjen, eller tryk på mellemrumstasten.

  Figur. Knappen Afspil

Flyt afspilningsmærket

Gør et af følgende:

 • Træk afspilningsmærket til venstre eller højre.

 • Klik et sted på navigationslinjen for at flytte afspilningsmærket til det sted.

 • Hvis notationsområdet vises, skal du trykke på venstre piletast for at flytte til den forrige node eller akkord. Tryk på højre piletast for at flytte til den næste node eller akkord.

Spil et bestemt afsnit af en lektion

Hver lektion er opdelt i afsnit baseret på de emner, der bliver gennemgået. Afsnittene vises på en række nederst i vinduet oven over kontrollinjen. Du kan vælge et afsnit, der skal afspilles, og øve dig på et afsnit, indtil du kan det.

 1. Klik på afsnittet i navigationsrækken over kontrollinjen.

  Figur. Afsnit fremhævet i navigationsrækken

  Afspilningsmærket flyttes til starten af afsnittet.

 2. Hvis lektionen er stoppet, skal du klikke på knappen Afspil eller trykke på mellemrumstasten for at starte lektionen.

Gentag et afsnit

 1. Klik på knappen Cyklus (med de to runde pile) på kontrollinjen.

  Figur. Knappen Cyklus
 2. Klik på det afsnit, der skal gentages, i navigationsrækken over kontrollinjen. Du kan Skift-klikke på flere afsnit for at gentage dem i rækkefølge.

  Hvis notationsområdet vises, kan du klikke i det for at gentage en takt eller Skift-klikke på flere takter for at gentage dem. Du kan justere længden på cyklusområdet, så det dækker en del af en takt.

 3. Klik på knappen Afspil, eller tryk på Mellemrum.

Spil uden instruktion

 1. Flyt markøren over videoområdets venstre kant, og klik derefter på Afspil.

 2. Klik på knappen Afspil på kontrollinjen, eller tryk på mellemrumstasten. Du kan spille hele lektionen eller vælge afsnit, som skal spilles og gentages.

Luk en lektion

 • Klik på det lille “x” i den grå cirkel i øverste venstre hjørne af vinduet, eller tryk på esc-tasten.

Når du lukker en lektion, vender du tilbage til projektvælgeren. GarageBand husker, hvor du stoppede, og starter lektionen på samme sted, næste gang du åbner den.

Du kan tilpasse udseendet på videoen, notationen og instrumentet, så det passer til den måde, du lærer på. Du kan også afspille lektionen langsommere, ændre mikset i en lektion og få GarageBand til at vise dig, hvordan du har spillet.