Afspil en lektion
Du kan lære at spille på guitar eller keyboard ved at følge de guitar- og…

Vælg indgangskilde til guitaren
Før du kan spille sammen med en guitarlektion, skal du vælge indgangskilden til guitaren i…

Tilpas lektionsvinduet
Du kan tilpasse lektionsvinduet efter den måde, du arbejder på. Du kan vælge, hvordan notationen…

Se, hvor godt du spillede i en lektion
GarageBand-lektioner indeholder en funktion kaldet Hvordan spillede jeg, som viser dig, hvilke noder eller akkorder…

Mål din udvikling
Ud over at se hvordan du spiller i realtid, kan du følge dit fremskridt og…

Gør en lektion langsommere
Når du spiller med en lektion, kan du nedsætte hastigheden for at lære en vanskelig…

Rediger mikset i en lektion
Du kan ændre miksningen af instrumenterne i en Lær at spille-lektion, så du nemmere kan…

Se helsides notation
Du kan se notationen til en lektion i en oversigt på fuld skærm med to…

Se emner i ordliste
Lær at spille indeholder en ordliste, hvor du hurtigt kan finde oplysninger om guitar, klaver…

Øv dig på guitarakkorder
Lær at spille indeholder en akkordtræner, som du kan bruge til at øve dig på…