Vinduet Min info

Vinduet Min info indeholder indstillinger til deling af sange, som GarageBand bruger til at identificere dine sange, når de deles via iTunes eller SoundCloud. Du kan få flere oplysninger i Del sange til iTunes og Del sange til SoundCloud.

Figur. Vinduet Min info.