Vinduet Generelt

Vinduet Generelt indholder følgende indstillinger:

Figur. Vinduet Generelt.
  • Lokalmenuen “Cyklus til”: Vælg, om der skal oprettes versioner, eller om optagelser af softwareinstrumenter skal kombineres, når der optages med cyklusfunktionen.

  • Lokalmenuen “Cyklus fra”: Vælg, om optagelser af softwareinstrumenter skal erstattes eller kombineres under optagelse over eksisterende MIDI-områder, når cyklusfunktionen er slået fra.

  • Afkrydsningsfeltet “Slå bevægelser med Force Touch-pegefeltet til”: Når det er valgt (standard), er der flere funktioner i GarageBand, der kan bruges vha. bevægelser med Force Touch-pegefeltet. Du kan få flere oplysninger i Bevægelser på Force Touch-pegefeltet.

    Bemærk: Dette afkrydsningsfelt vises kun, hvis du har et Force Touch-pegefelt.

  • Knappen Nulstil advarsler: Klik for at nulstille alle advarsler, der tidligere er blevet indstillet til “Vis ikke igen”.