Oversigt over indstillinger til GarageBand

I GarageBand kan du definere og ændre indstillinger, som anvendes på alle projekter. Det gør du i vinduet Indstillinger. Indstillingerne arkiveres automatisk, når du slutter programmet. I mappen ~/Bibliotek/Preferences ligger indstillingsarkivet com.apple.garageband10.plist. Du kan ikke redigere dette arkiv direkte. Alle ændringer skal foretages i GarageBand. Hvis du sletter et indstillingsarkiv, oprettes der et nyt, næste gang du åbner GarageBand. Alle indstillinger nulstilles til standardværdierne.

Åbn GarageBands indstillinger

  • Vælg GarageBand > Indstillinger, eller tryk på Kommando-komma (,), og vælg derefter navnet på det vindue, du vil åbne.