Oversigt
over indstillinger til GarageBand I GarageBand kan du definere og ændre indstillinger, som anvendes på…

Vinduet Generelt
indholder følgende indstillinger: Lokalmenuen “Cyklus til”: Vælg, om der skal oprettes versioner, eller om optagelser…

Vinduet Lyd/MIDI
indeholder følgende indstillinger: Lokalmenuen Enhed til lyd ud: Vælg mellem installerede Core Audio-enheder, inklusive den…

Vinduet Sløjfer
indeholder følgende indstillinger: Nøgleordssøgning: Afkrydsningsfeltet Filter til mere relevante resultater: Når det er valgt, er…

Vinduet Min info
indeholder indstillinger til deling af sange, som GarageBand bruger til at identificere dine sange, når…

Vinduet Avanceret
indeholder følgende indstillinger: Opløsning på lydoptagelse: Afkrydsningsfeltet 24 bit: Når det er valgt (standard), kan…