Bevægelser på Force Touch-pegefeltet

Hvis du har et Force Touch-pegefelt, kan du bruge ekstra funktioner i GarageBand, der afhænger af, hvor hårdt du trykker. Du klikker hårdt ved at trykke på pegefeltet med et fast tryk, indtil du mærker et dybere klik.

Opret et nyt, tomt MIDI-område

  • Klik hårdt i et tomt område i et softwareinstrumentspor i sporområdet.

Føj et lydarkiv til et lydspor

  • Klik hårdt i et tomt område i et lydspor i sporområdet, og vælg derefter et lydarkiv på den viste menu.

Omdøb et område

  • Klik hårdt i den øverste del af et område i sporområdet, og skriv derefter et nyt navn i det viste navnefelt.

Tilføj en node

  • Klik hårdt på et tomt sted i redigeringsområdet i klaverrulleværktøjet eller partiturværktøjet.

Slet en node

  • Klik hårdt på en node i klaverrulleværktøjet eller partiturværktøjet.

Åbn dialogen Nyt spor

  • Klik hårdt i det tomme område under den sidste (laveste) sporoverskrift i sporområdet.

Tilføj automationspunkter ved områdekanter

  • Klik hårdt i et områdes automationsområde i sporområdet.

Pegefeltet giver også feedback (du mærker en let vibration), når du skifter rækkefølgen på spor, justerer spors lydstyrke og panorering og udfører andre handlinger.