Sporområde

Sporområdet er det primære arbejdsområde i GarageBand, hvor du optager og arrangerer lyd- og MIDI-områder, når du opbygger dit projekt. De vigtigste elementer i sporområdet omfatter:

Figur. Sporområdet.
  • Menulinjen i sporområdet: Indeholder betjeningsmuligheder, så du kan tilføje spor og vise sporautomation, en låseknap og et zoommærke.

  • Lineal: Viser tidsenheder enten i takter eller slag eller i timer, minutter og sekunder. Med linealen kan du justere emner i sporområdet, og du kan også bruge den til forskellige opgaver i forbindelse med afspilning og optagelse.

  • Sporoverskrifter: Hvert spor har en overskrift, som viser sporets navn og symbol og indeholder betjeningsmuligheder, som du kan bruge til at gøre sporet lydløst eller vælge det som solospor, gøre sporet klar til optagelse og andre funktioner.

  • Spor: Alle lyd-, MIDI og Drummer-områder vises i vandrette baner, der kaldes spor, og er justerer efter tidspositioner i et net.

  • Afspilningsmærke: Afspilningsmærket er den tynde lodrette streg, som går fra toppen til bunden af sporområdet , og viser den del af projektet, der afspilles, eller hvor afspilningen starter. Du kan bruge afspilningsmærket som en hjælp til at justere områder og andre emner og til redigeringsopgaver, f.eks. opdeling af områder.

Der findes oplysninger om, hvordan du arrangerer områder i sporområdet, i Hvad er områder?