Partiturværktøj

Partiturværktøjet viser MIDI-områder som musikalsk notation, inklusive noder, pauser og pedalmarkeringer. Du kan tilføje og redigere noder og andre musikalske symboler.

Figur. Partiturværktøjet.
  • Menulinje i partiturværktøjet: Indeholder lokalmenuen Net og zoommærket.

  • Info om partiturværktøj: Indeholder betjeningsmuligheder til kvantificering af noders timing og justering af noders tonehøjde og anslagsfølsomhed.

  • Skærmområde: Viser noderne i MIDI-områderne som musikalsk notation.

  • Lineal: Viser tidsenheder, så du kan justere og redigere noder på præcise tidspositioner.

  • Afspilningsmærke: Viser den aktuelle afspilningsposition.

Åbn partiturværktøjet

Gør et af følgende:

  • Dobbeltklik i et MIDI-område i sporområdet, og klik på Partitur.

  • Vælg et spor med softwareinstrumenter, klik på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer på kontrollinjen, og klik derefter på Partitur.

  • Vælg et softwareinstrumentspor, vælg Oversigt > Vis redigeringsværktøjer, og klik på Partitur.

Du kan finde flere oplysninger om brug af partiturværktøjet i Oversigt over partiturværktøjet.