Lydværktøj

Lydværktøjet viser lydbølgeformer til områderne på et lydspor. Du kan kopiere, indsætte, flytte, tilpasse, opdele og sammensætte lydområder. Med lydværktøjets net kan du justere redigeringer præcist efter bestemte tidspunkter.

Figur. Lydværktøjet.
  • Menulinje i lydværktøjet: Indeholder flex- og låseknapper og et zoommærke.

  • Info om lydværktøj: Indeholder betjeningsmuligheder til korrektion af tonehøjde, kvantificering af tid og transponering.

  • Skærm med bølgeform: Viser lydbølgeformen til området i et tidsnet.

  • Lineal: Viser tidsenheder, så du kan justere områder og foretage ændringer på præcise tidspositioner.

  • Afspilningsmærke: Afspejler den aktuelle afspilningsposition.

Du kan også redigere individuelle noder og slag i lydværktøjet vha. Flex Time. Redigeringer i lydværktøjet ødelægger ikke originalen, så du kan altid vende tilbage til de originale optagelser.

Åbn lydværktøjet

Gør et af følgende:

  • Dobbeltklik i et lydområde i sporområdet.

  • Vælg et lydspor, og klik derefter på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer på kontrollinjen.

  • Vælg et lydspor, og vælg derefter Oversigt > Vis redigeringsværktøjer.

Du kan finde flere oplysninger om brug af lydværktøjet i Oversigt over lydværktøjet. Der findes oplysninger om Flex-redigering i Rediger timingen af noder og slag.