Drummer-værktøjet

Hvis du føjer et Drummer-spor til et projekt, kan du se og redigere Drummer-spor og -områdeparametre i Drummer-værktøjet.

I venstre side af Drummer-værktøjet vises indstillinger til Drummer-sporet, inklusive genrer og trommeslagere. I højre side vises parametre til det valgte Drummer-område, inklusive forindstillinger, en XY-pad til justering af kompleksitet og styrke på den musikalske præstation i området og betjeningsmuligheder til redigering af f.eks. mønstervariationer til elementer i trommesættet og indstillinger til fills.

Figur. Drummer-værktøjet.
  • Området med genrer og trommeslagere: Vælg en genre for at se trommeslagerne, og vælg derefter trommeslageren til sporet.

  • Liste over Drummer-forindstillinger: Vælg en forindstilling til det valgte Drummer-område. En forindstilling består af alle områdeindstillinger, som vises til højre for området med forindstillinger.

  • XY-pad: Juster kompleksitet og styrke på præstationen i området.

  • Betjeningsmuligheder til trommesæt: Slå forskellige instrumenter til, og vælg mellem forskellige variationer til tromme- og slagtøjselementer. Du kan også vælge, om stortromme og lilletromme skal spilles i halvt eller dobbelt tempo.

  • Betjeningsmuligheder til præstation: Juster antallet af og længden på fills vha. knappen Fills. Juster shuffle-fornemmelsen i områdets præstation vha. knappen Swing.

Åbn Drummer-værktøjet

Gør et af følgende:

  • Dobbeltklik i et Drummer-område på et Drummer-spor.

  • Vælg et eller flere Drummer-områder på et Drummer-spor, og klik derefter på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer på kontrollinjen.

  • Vælg et Drummer-spor, og klik derefter på knappen Redigeringsværktøjer Knappen Redigeringsværktøjer.

Du kan finde flere oplysninger om brug af Drummer-værktøjet i Oversigt over Drummer-værktøjet.