Mediebrowser

Med mediebrowseren kan du finde og importere sange fra dit iTunes-bibliotek og film fra mappen Film til et GarageBand-projekt. Du kan også importere GarageBand-projekter til det aktuelle projekt.

Figur. Mediebrowseren.
  • Oversigtsknapper: Skift mellem lyd- og filmoversigt.

    • Fanen Lyd: Viser lydarkiverne i dit iTunes-bibliotek og i mappen Musik.

    • Fanen Film: Viser filmarkiverne i mappen Film og i dit iPhoto-bibliotek. Hvis Final Cut Pro X er installeret på computeren, vises dine Final Cut Pro-projekter også på fanen Film.

  • Listen Resultater: Viser mediearkiverne på den valgte placering.

  • Knappen Afspil: Klik for at afspille det valgte mediearkiv, eller stop afspilning, hvis arkivet afspilles.

  • Søgefelt: Skriv tekst for at søge efter mediearkiver vha. navn.

Åbn mediebrowseren

  • Klik på knappen Mediebrowser Knappen Mediebrowser på kontrollinjen.

  • Vælg Oversigt > Vis mediebrowser (eller tryk på F).

Du kan finde flere oplysninger om brug af mediebrowseren i Brug mediebrowseren.