Bibliotek

Du kan se de tilgængelige elementer til det valgte spor og vælge et nyt element i biblioteket. Kategorier vises til venstre, og elementer i den valgte kategori vises til højre. Du kan søge efter elementer og oprette, arkivere og slette elementer.

Figur. Biblioteket.
  • Symbol for spor: Symbolet for det valgte spor vises i den øverste del af biblioteket.

  • Søgefelt: Søg hurtigt efter elementer vha. deres navn.

  • Listerne Kategori og Element: Vælg en kategori til venstre, og vælg derefter et element til højre.

  • Knappen Slet: Slet et arkiveret element.

  • Knappen Arkiver: Arkiver elementet med de aktuelle indstillinger som et nyt specielt element.

Åbn biblioteket

Gør et af følgende:

  • Klik på knappen Bibliotek Knappen Bibliotek på kontrollinjen.

  • Vælg Oversigt > Vis bibliotek.

Der findes oplysninger om, hvordan du vælger elementer i biblioteket, i Oversigt over elementer.