Skift symboler for spor

Som standard bruger spor det samme symbol som det element, der er valgt til sporet. Du kan altid skifte symbolet for et spor.

Figur. Vælg symbolet for sporet på lokalmenuen Symbol.

Skift symbol til et spor

  • Ctrl-klik på symbolet i sporoverskriften, og vælg et nyt symbol på lokalmenuen.