Skift rækkefølge på spor

Du kan ændre rækkefølgen på spor i sporområdet. Når du ændrer rækkefølgen på spor, ændres lyden i projektet ikke, men du kan organisere sporene visuelt og holde instrumenterne i en bestemt rækkefølge eller holde beslægtede spor samlet. Du kan f.eks. holde alle trommespor eller alle spor, som dublerer melodien, samlet.

Skift rækkefølge på spor

  • Hold en tom del af sporoverskriften nede, og træk sporet op eller ned.