Opret spor

Du føjer spor til et projekt for at opbevare dine optagelser, sløjfer og andet materiale. Når du tilføjer et spor, kan du vælge sporets type, format, indgangskilde (til lydspor) og output. Mulighederne i dialogen Nyt spor afhænger af, hvilken type spor du opretter.

Det nye spor vises i sporområdet.

Opret et nyt spor

 1. Gør et af følgende:

  • Vælg Spor > Nyt spor (eller tryk på Alternativ-Kommando-N).

  • Klik på knappen Tilføj spor Knappen Tilføj spor over sporoverskrifterne.

 2. Vælg sportypen øverst i dialogen Nyt spor.

 3. Til lydspor skal du vælge indgangskilden på lokalmenuen Input.

 4. Gør et af følgende:

  • Du slår overvågning af lydspor til på følgende måde: Vælg afkrydsningsfeltet “Jeg vil høre mit instrument, mens jeg spiller og optager”.

  • Du slår optagelse til på lydspor på følgende måde: Vælg afkrydsningsfeltet “Klargør nye lydspor til optagelse med det samme”.

  • Du skifter enhed til lyd ind på følgende måde: Under lokalmenuen Input vises en linje tekst, der beskriver den aktuelle enhed. Klik på pilen ved siden af teksten, og skift enhed i indstillingsvinduet Lyd.

  • Du skifter enhed til lyd ud på følgende måde: Under lokalmenuen Output vises en linje tekst, der beskriver den aktuelle enhed. Klik på pilen ved siden af teksten, og skift enhed i indstillingsvinduet Lyd.

 5. Klik på Opret.

  Det nye spor vises i sporområdet, og biblioteket åbnes, så du kan vælge et element til sporet.

  Figur. Bibliotek med valgt element

  Der findes oplysninger om valg af elementer i Vælg et element.

Opret et nyt spor med de samme indstillinger som det valgte spor

 • Vælg Spor > Nyt spor med dubletindstillinger.