Oversigt over spor

Spor hjælper dig med at organisere og justere lyden af optagelser og andet materiale i et projekt. Du optager og arrangerer lyd- og MIDI-områder på spor i sporområdet.

Figur. Sporområdet med forskellige typer af spor

Et GarageBand-projekt kan inkludere følgende typer spor:

  • Lydspor: Indeholder lydområder med lydoptagelser, Apple Loops og importerede lydarkiver.

  • Spor med softwareinstrumenter: Indeholder MIDI-områder med optagelser af softwareinstrumenter, Apple Loops med softwareinstrumenter og importerede MIDI-arkiver.

  • Drummer-spor: Fungerer ligesom softwareinstrumentspor, men oprettes automatisk. Du kan få flere oplysninger i Oversigt over Drummer-værktøjet.

Hvert spor har en sporoverskrift, som findes til venstre for sporet og viser sporets navn og symbol. Sporoverskrifter indeholder også betjeningsmuligheder, som du kan bruge til at slå lyden fra, vælge sporet som solo, justere sporets lydstyrkeniveau og panoreringsposition og foretage andre justeringer.

Når du opretter et spor, vælger du sporets type, format og output. Du kan også vælge et element, som styrer lyden på sporet.

Der er flere andre spor, hvor du kan foretage ændringer i hele projektet, inklusive mastersporet, arrangementsporet, temposporet og transponeringssporet. Du kan få flere oplysninger i Oversigt over globale ændringer.