Vælg et element

Du kan se de tilgængelige elementer til det valgte spor i biblioteket. Når du opretter et nyt spor, kan du vælge et element i biblioteket, og du kan altid vælge et nyt element til det valgte spor.

Et spor kan kun have et element i hele projektet, og du kan kun vælge elementer, der passer til det valgte spors type.

Vælg et element til det valgte spor

  1. Klik på knappen Bibliotek Knappen Bibliotek på kontrollinjen (eller dobbeltklik på en sporoverskrift) for at åbne biblioteket.

  2. Vælg en elementkategori på listen til venstre, og vælg derefter et element på listen til højre.

    Du kan hurtigt flytte gennem emner på listerne vha. pil op og pil ned på tastaturet, og du kan flytte mellem listerne vha. venstre- og højrepilen.