Oversigt over elementer

Et element indeholder det instrument, de effekter og de øvrige indstillinger, som styrer sporets lyd. Når du vælger et element, anvendes de indstillinger på det valgte spor. Du kan afprøve en anden lyd til sporet ved at vælge et andet element, så længe elementet er kompatibelt med sportypen.

Du kan vælge et element i biblioteket, når du opretter et spor, og vælge et andet element senere, når du arbejder. Biblioteket viser altid de tilgængelige elementer til det valgte spor. Du kan søge efter elementer vha. deres navn i biblioteket.

Elementer til lydspor kan inkludere standardindstillinger til effekter. Elementer til softwareinstrumentspor kan inkludere et instrumenttilbehør og effektindstillinger.

Figur. Bibliotek med valgt element

Bemærk: Hvis du har arkiveret sporinstrumenter fra en ældre version af GarageBand, vises de sammen med elementer, når en tilsvarende sportype er valgt.