Arkiver specielle elementer

Du kan arkivere et elements indstillinger i biblioteket og derefter bruge indstillingerne til andre instrumenter eller til et andet projekt.

Du kan slette et element, som du har oprettet fra biblioteket, men du kan ikke slette elementer, der fulgte med GarageBand.

Arkiver et element

  1. Vælg det spor, du vil bruge som udgangspunkt til det specielle element.

  2. Skift indstillinger til elementet vha. Smart Controls eller ved at tilføje eller justere tilbehør, indtil lyden er, som du vil have den.

  3. Klik på knappen Arkiver i nederste højre hjørne af biblioteket.

  4. Skriv i den viste dialog et navn til det arkiverede element.

Specielle elementer arkiveres i mappen User Patches i biblioteket (oprettes i biblioteket, første gang du arkiverer et element). Du kan bruge disse elementer i alle GarageBand-projekter.

Slet et arkiveret element

  1. Vælg sporet, og klik på knappen Bibliotek Knappen Bibliotek, hvis biblioteket ikke allerede er åbent.

  2. Vælg det element, der skal slettes, på listen til højre i biblioteket, og klik på Slet.

Vigtigt: Når du har slettet et element, kan du ikke gendanne det til et projekt. Du kan ikke fortryde sletning af et element.