Lås spor

Du kan låse et spor for at forhindre, at der foretages ændringer ved et tilfælde. Når et spor er låst, kan du ikke optage til det og redigere eller oprette nye områder. Hvis du vil redigere sporet, skal du låse det op, foretage ændringerne og derefter låse det igen.

Lås et spor

  1. Klik på Lås Knappen Lås i sporets overskrift.

    Hvis knappen Lås ikke vises i sporets overskrift, skal du vælge Spor > Sporoverskrift > Vis knappen Lås.

    Låsen bliver grøn og viser, at sporet er låst.

  2. Klik på knappen Lås Knappen Lås igen for at låse sporet op.

Lås flere spor

  • Klik på og hold knappen Lås Knappen Lås nede, og træk derefter markøren op eller ned.

    Knappen Lås til alle de omsluttede spor skifter til samme status.