Indstil panoreringspositioner på spor

Knappen Panorering bestemmer, om et spor høres fra venstre side, højre side eller midten af stereofeltet (kaldes også panorama). Du kan indstille panorerings- eller balancepositionen til hvert spor i et projekt.

Juster et spors panoreringsposition

  • Træk knappen Panorering i sporets overskrift mod uret for at panorere til venstre og med uret for at panorere til højre. “Prikken” på knappen viser positionen.

    Figur. Sporoverskrift med panoreringsknap

    Bemærk: Du skal måske ændre størrelse på sporoverskriften, før du kan se knappen Panorering.

    Alternativ-klik på knappen Panorering, så den anbringes i midterpositionen.