Indstil lydstyrkeniveauer på spor

Du kan indstille lydstyrkeniveauet på hvert enkelt spor, så det er nemt at justere den relative lydstyrke på sporene i projektet.

Indstil et spors lydstyrkeniveau

  • Træk mærket Lydstyrke i sporets overskrift til venstre eller højre for at sænke eller hæve styrken.

    Figur. Sporoverskrift med lydstyrkemærket

    Bemærk: Du skal måske ændre størrelse på sporoverskriften, før du kan se mærket Lydstyrke.

  • Alternativ-klik på mærket for at indstille det til et neutralt niveau (0 dB forstærkning).

Niveaumåleren på sporets lydstyrkemærke viser sporets udgående lydstyrke, mens projektet afspilles. Du kan holde øje med måleren, når du optager til sporet, for at se, om lyden på sporet bliver klippet.