Gør spor lydløse

Du kan slå lyden på et spor fra eller gøre sporet lydløst, så du ikke hører det, når projektet afspilles. Når du slår lyden fra på et spor, kan du høre, hvordan projektet lyder uden sporet, sammenligne alternative sporversioner og prøve andre sløjfer i et projekt.

Gør et spor lydløst

  • Klik på knappen Lydløs Knappen Lydløs i sporoverskriften.

Gør flere spor lydløse

  • Klik på og hold knappen Lydløs Knappen Lydløs i en sporoverskrift nede, og træk derefter markøren op eller ned.

    Knappen Lydløs til alle de omsluttede spor skifter til samme status.

Gør alle spor lydløse

  • Hold Kommando nede, mens du klikker på knappen Lydløs Knappen Lydløs i en sporoverskrift.

    Alle de Lydløs-knapper, der har samme status (til eller fra) som den knap, du klikker på, skifter til dens nye status. Hvis du f.eks. klikker på knappen Lydløs, og den ikke er slået til, bliver alle de spor, som ikke var lydløse, lydløse.