Oversigt over sporoverskrift
Hvert spor har en sporoverskrift, der viser sporets navn og symbol, og indeholder en række…

Gør spor lydløse
Du kan slå lyden på et spor fra eller gøre sporet lydløst, så du ikke…

Solospor
Du kan vælge et spor som solospor, så alle de spor, der ikke også er…

Indstil lydstyrkeniveauer på spor
Du kan indstille lydstyrkeniveauet på hvert enkelt spor, så det er nemt at justere den…

Indstil panoreringspositioner på spor
Knappen Panorering bestemmer, om et spor høres fra venstre side, højre side eller midten af…

Slå optagelse til på spor
Du kan bruge knappen Slå optagelse til for at klargøre et spor til optagelse. Bemærk:…

Slå overvågning af input på lydspor til
Du kan høre eller overvåge lyden fra et rigtigt instrument eller en mikrofon i GarageBand,…

Lås spor
Du kan låse et spor for at forhindre, at der foretages ændringer ved et tilfælde.…