Opret, arkiver og slet projekter

Før du begynder at arbejde i GarageBand, skal du oprette et nyt projekt. I projektvælgeren kan du vælge en skabelon som udgangspunkt til et nyt projekt.

Alle projekter har projektegenskaber: Tempo, toneart og takt. Du kan indstille projektegenskaberne, når du opretter et projekt, og ændre dem senere, mens du arbejder. Du kan få flere oplysninger om projektegenskaber i Oversigt over projektegenskaber.

Hvis du ikke længere vil beholde et projekt, kan du slette det fra computeren.

Opret et projekt

 1. Vælg Arkiv > Ny (eller tryk på Kommando-N).

 2. I projektvælgeren skal du vælge en mulighed på listen til venstre:

  Figur. Projektvælgeren med skabeloner under Nyt projekt.
  • Du ser alle tilgængelige projektskabeloner på følgende måde: Klik på Nyt projekt.

  • Du ser projekter, du har åbnet for nylig, på følgende måde: Klik på Seneste.

 3. Vælg en skabelon.

 4. Du redigerer projektindstillinger til projektet ved at klikke på trekanten ud for Flere oplysninger nederst til venstre i projektvælgeren og gøre et af følgende:

  Figur. Området med flere oplysninger er åbent i projektvælgeren og viser parametre
  • Du indstiller projektets tempo på følgende måde: Træk mærket Tempo, indtast et tempo i feltet Tempo, eller klik på knappen Tryk på tempo flere gange.

  • Du indstiller projektets toneart på følgende måde: Vælg en toneart på lokalmenuen Toneart, og klik derefter på Dur eller Mol.

  • Du indstiller projektets takt på følgende måde: Klik på pilene for at ændre antallet af slag, eller dobbeltklik på taktangivelsen, og indtast en ny taktangivelse.

  • Du indstiller indgående lyd på følgende måde: Vælg en indgangskilde på lokalmenuen Lyd ind (kun til lydspor).

  • Du indstiller udgående lyd på følgende måde: Vælg en enhed en til udgående lyd på lokalmenuen Lyd ud.

 5. Klik på Vælg.

  Det nye projekt åbnes.

Åbn et eksisterende projekt

 1. Vælg Arkiv > Åbn (eller tryk på Kommando-O).

 2. Find og vælg arkivet, og klik på Åbn.

Du kan også åbne et GarageBand-projekt ved at trække det til symbolet for GarageBand i Dock.

Åbn et af de seneste projekter

Gør et af følgende:

 • Vælg Arkiv > Åbn seneste, og vælg derefter projektet.

 • Klik på Seneste i projektvælgeren, og dobbeltklik på projektet.

Du kan fjerne alle emner på undermenuen Åbn seneste ved at vælge Slet menu.

Arkiver det aktuelle projekt

 • Vælg Arkiv > Arkiver.

Første gang du arkiverer et nyt projekt, vises dialogen Arkiver. I dialogen Arkiver kan du skrive et navn til projektet og vælge, hvor det skal arkiveres.

Arkiver projektet med et andet navn eller et andet sted

 1. Vælg Arkiv > Arkiver som.

 2. Skriv et nyt navn til projektet i dialogen Arkiver som, og klik på Arkiver.

Slet et projekt

 1. Find projektet i Finder.

  Projekter arkiveres som standard i undermappen GarageBand i mappen Musik på computeren.

 2. Træk projektet til papirkurven.

  Hvis du senere beslutter, at du vil beholde projektet, kan du trække det ud af papirkurven, hvis du ikke har tømt papirkurven. Når du har tømt papirkurven, kan projektet ikke gendannes.

 3. Vælg Finder > Tøm papirkurv.