Indstil toneart og skala

Hvert projekt har en toneart, som er udgangspunktet for de andre toner. Nye projekter er som standard i C-dur. Du kan vælge en ny toneart, når du opretter et projekt, og ændre den senere, mens du arbejder. Når du føjer Apple Loops til dit projekt, tilpasses de efter projektets toneart.

Indstil projektets toneart i LCD-feltet

  • Klik på tonearten i LCD-feltet, og vælg en toneart på lokalmenuen.

    Figur. LCD-felt med lokalmenuen Toneart

Du kan også transponere dele af et projekt vha. transponeringssporet. Du kan finde oplysninger om transponeringssporet i Oversigt over transponeringssporet.

Når du ændrer projektets skalatype fra dur til mol eller omvendt, ændres tonearten nogle gange også enharmonisk (f.eks. fra Db dur til C# mol). Disse ændringer følger den etablerede praksis ved trykte noder og har kun betydning for tonearten, som vises på menuen - ikke for områdernes tonehøjde i projektet.