Indstil lydstyrken ved afspilning af et projekt

Du kan indstille projektets grundlydstyrke ved afspilning ved at trække mærket Lydstyrke på kontrollinjen. Mærket Lydstyrke indstiller masterlydstyrken til hele projektet.

Generelt skal du indstille lydstyrken så højt, at evt. baggrundsstøj overdøves, men ikke så højt, at der opstår klipning. Du kan kontrollere, om lyden klippes, ved at holde øje med klipindikatorerne på niveaumåleren til masterlydstyrken.

Figur. Mærket Lydstyrke.

Juster lydstyrken ved afspilning af et projekt

  • Træk mærket Lydstyrke til venstre eller højre.

    Alternativ-klik på mærket for at indstille det til en neutral værdi (0 dB forstærkning).

Du kan også vise mastersporet og justere hele projektets lydstyrke vha. mærket Lydstyrke på mastersporet. Du kan også tilføje ind- eller udtoning og foretage andre lydstyrkeændringer i hele projektet vha. mastersporet. Du kan finde oplysninger om mastersporet i Arbejd med mastersporet.