Styr afspilning vha. transportknapperne

Du kan bruge transportknapperne på kontrollinjen til at styre afspilning, til at indstille afspilningsmærkets position og til at starte og stoppe optagelse.

Styr afspilning vha. transportknapperne

Klik på følgende muligheder:

 • Knappen Spol tilbage: Flytter afspilningsmærket en takt til venstre. Klik på og hold knappen nede for at spole tilbage.

  Figur. Transportknapper med knappen Spol tilbage valgt.
 • Knappen Spol frem: Flytter afspilningsmærket en takt til højre. Klik på og hold knappen nede for at spole frem.

  Figur. Transportknapper med knappen Spol frem valgt.
 • Stopknappen: Stopper afspilning eller optagelse. Klik en gang til for at flytte afspilningsmærket til starten af projektet eller til starten af cyklusområdet.

  Figur. Transportknapper med knappen Stop valgt.
 • Knappen Afspil: Starter afspilning ved afspilningsmærkets position eller fra starten af cyklusområdet. Du kan også starte eller stoppe afspilning ved at trykke på mellemrumstasten.

  Figur: Transportknapper med knappen Afspil valgt.
 • Knappen Optag: Starter eller stopper optagelse på spor, hvor optagelse er slået til.

  Figur. Transportknapper med knappen Optag valgt.