Rul og zoom i sporområdet

Afhængigt af projektets og skærmens størrelse kan du måske ikke se hele projektet samtidig. Du kan rulle vandret og lodret i sporområdet, hvis du vil se andre dele af projektet.

Du kan zoome ind, så du kan redigere mere nøjagtigt og se flere detaljer i sporområdet, og du kan zoome ud, hvis du vil se en større del af projektet.

Rul i sporområdet

  • Du ruller vandret ved at trække det vandrette rullefelt på menulinjen i sporområdet. Træk til venstre for at rulle til en tidligere del af projektet, og træk til højre for at rulle til en senere del af projektet.

  • Hvis et projekt har flere spor, end der vises i sporområdet, vises et lodret rullefelt i højre side af sporområdet. Træk rullefeltet op eller ned for at vise de øvrige spor.

Zoom i sporområdet

  • Træk de vandrette zoommærker på linealen.