Flyt afspilningsmærket

Afspilningsmærket er den lodrette streg, der viser den aktuelle afspilningsposition i sporområdet og andre tidsbaserede vinduer (f.eks. lyd-, klaverrulle- og partiturværktøjet).

LCD-feltet (står for liquid crystal display), som findes midt på kontrollinjen, viser afspilningsmærkets aktuelle position i et af følgende to formater:

  • Slag (musikalsk tid): Viser takter, slag og delslag.

  • Tid (absolut tid): Viser timer, minutter, sekunder og brøkdele af sekunder.

Indstil afspilningsmærket på linealen

  • Klik på en position på den nederste del af linealen.

Indstil afspilningsmærkets position i LCD-feltet

Gør et af følgende:

  • Klik på og fasthold et tal i feltet Position, og træk lodret.

  • Dobbeltklik i et af felterne, og indtast en ny position.

    Figur. LCD-felt på kontrollinjen; tidsposition redigeres

Du kan redigere individuelle enheder i feltet Position ved at trække, eller du kan redigere positionen som en helhed ved at dobbeltklikke og skrive.

Indstil LCD-feltets funktion

Klik på symbolet i venstre side af LCD-feltet, og gør et af følgende:

  • Slag og Projekt: Viser tidsformatet i takter og slag og viser projektets tempo, toneart og taktangivelse.

  • Tid: Viser afspilningsmærkets position i absolut tidsformat.