Brug cyklusområdet

Du kan bruge cyklusområdet til at gentage afspilning af en bestemt del af et projekt. Cyklusområdet kan bruges, når du komponerer, øver dig på en del før optagelse, optager flere gange m.m.

Figur. Lineal med cyklusområde mellem venstre og højre placeringsmærke.

Når cyklusfunktionen er slået til, vises cyklusområdet vises som en gul streg øverst på linealen (eller i midten, når den anden lineal er synlig). Når cyklusfunktionen er slået fra, er cyklusområdet ikke synligt.

Slå cyklusfunktion til og fra

Gør et af følgende:

  • Klik på knappen Cyklus på kontrollinjen (eller tryk på C).

    Figur. Klik på knappen Cyklus.
  • Klik på den øverste del af linealen.

Indstil cyklusområdet på linealen

  • Træk til venstre på den øverste del af linealen.

Cyklusområdet vises som en gul streg øverst på linealen, og cyklusfunktionen er slået til.

Flyt cyklusområdet

  • Grib fat midt på den gule cyklusstreg (markøren bliver til en hånd), og træk den vandret.

Skift størrelse på cyklusområdet

Gør et af følgende:

  • Grib fat i den venstre kant på cyklusområdet for at flytte start- eller slutpunktet.

  • Skift-klik på en position på linealen.

    Denne handling virker også, når cyklusområdet ikke er synligt, eller når cyklusfunktionen er slået fra.