Afspil et projekt

Du kan afspille et projekt når som helst, mens du arbejder med det, så du kan høre de seneste ændringer. Når du afspiller et projekt, starter afspilningen fra afspilningsmærkets aktuelle position. Hvis cyklusfunktion er slået til, starter afspilningen fra begyndelsen af cyklusområdet.

Start afspilning

  • Klik på knappen Afspil på kontrollinjen (eller tryk på mellemrumstasten).

    Figur. Transportknapper med knappen Afspil valgt.

Når projektet afspilles, bliver knappen Gå til begyndelsen på kontrollinjen til en stopknap.

Stop afspilning

  • Klik på knappen Stop på kontrollinjen (eller tryk på mellemrumstasten).

Du kan få flere oplysninger om afspilning af projekter i Styr afspilning vha. transportknapperne.